Úvodní slovo

Slovo ředitele

Férové jednání, vzájemný respekt, nasazení do života, jehož je vzdělávání součástí.

Základní škola Jeseník jsme my - žáci, učitelé, vedení školy a rodiče - kteří jsme si vybrali Jeseník a jeho okolí jako dobré místo pro život. Tvoříme jedinečnou síť vztahů, které se vzájemně ovlivňují. Hodnoty, na kterých stavíme se opírají o vzájemný respekt. Ten otevírá dveře férovému jednání a přístupu k pravidlům. Trojnožku vyzdvižených hodnot doplňuje nasazení a vnitřní motivace žáka, o kterou společně usilujeme. 

Ve vedení a pedagogickém sboru pečujeme o dobré školní klima a vysokou kvalitu vzdělávání. Obě linie se snažíme udržovat v dobré formě. Daří se nám to zejména díky kooperujícím pedagogickým týmům, nadstandardnímu zázemí tří pracovišť, dostatku odborného personálu, fungujícímu školnímu poradenskému pracovišti a žákovskému parlamentu. Jsme největší školou v regionu a máme co nabídnout.

Aktuálně
0%
Do krajiny

Do krajiny

V uplynulém týdnu navštívili žáci třídy Montessori a V. A výstavu s názvem Do krajiny. Velmi hezky zpracované téma jesenických hor malířem Adamem Kašparem uvedla paní Lucie Štůlová Vobořilová a její vstřícný a motivující přístup vtáhl děti do poznávání uměleckých děl. Interaktivní hravou formou mohly samy rozpoznat ztvárnění především neživé přírody a také si vyzkoušely, jak taková díla vznikají. Odnesly si drobný dárek ve formě kamínku z našich hor.
Téma výstavy děti zaujalo, většina dětí se s takovou formou prezentace umění ještě nesetkala, získaly novou zkušenost. Za to paní lektorce patří velké poděkování.
08.12.2021 | Aktuálně
Pozitivní report č. 2:

Pozitivní report č. 2:

Naše škola se i letos zapojila do již 25. jubilejní veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Žáci školního parlamentu prodávali kytičky měsíčku lékařského a zde je výsledek.
05.12.2021 | Aktuálně