Úvodní slovo

Slovo ředitele

Férové jednání, vzájemný respekt, nasazení do života, jehož je vzdělávání součástí.

Základní škola Jeseník jsme my - žáci, učitelé, vedení školy a rodiče - kteří jsme si vybrali Jeseník a jeho okolí jako dobré místo pro život. Tvoříme jedinečnou síť vztahů, které se vzájemně ovlivňují. Hodnoty, na kterých stavíme se opírají o vzájemný respekt. Ten otevírá dveře férovému jednání a přístupu k pravidlům. Trojnožku vyzdvižených hodnot doplňuje nasazení a vnitřní motivace žáka, o kterou společně usilujeme. 

Ve vedení a pedagogickém sboru pečujeme o dobré školní klima a vysokou kvalitu vzdělávání. Obě linie se snažíme udržovat v dobré formě. Daří se nám to zejména díky kooperujícím pedagogickým týmům, nadstandardnímu zázemí tří pracovišť, dostatku odborného personálu, fungujícímu školnímu poradenskému pracovišti a žákovskému parlamentu. Jsme největší školou v regionu a máme co nabídnout.

Aktuálně
0%
DOD na 2. stupni

DOD na 2. stupni

V úterý 22. listopadu si žáci pátých ročníků vyzkoušeli, jak probíhá výuka na druhém stupni. Ale nebyli v tom sami! Na pomoc si vzali své rodiče, kteří tak měli možnost zavzpomínat na svá studentská léta a vrátit se na chvíli zpět do lavic.
28.11.2023 | Aktuálně
Úspěch v akci Pěšky do školy

Úspěch v akci Pěšky do školy

Krásné horské město se k tomu přímo vybízí a tak je jasné, že jsme se již po několikáté zapojili do celorepublikové akce Pěšky do školy. Žáci i zaměstnanci školy byli v daném soutěžním týdnu motivováni a vybízeni, aby chodili pěšky, jezdili na kolech či koloběžkách ještě více než doposud.
29.10.2023 | Úspěchy