Úvodní slovo

Slovo ředitele

Férové jednání, vzájemný respekt, nasazení do života, jehož je vzdělávání součástí.

Základní škola Jeseník jsme my - žáci, učitelé, vedení školy a rodiče - kteří jsme si vybrali Jeseník a jeho okolí jako dobré místo pro život. Tvoříme jedinečnou síť vztahů, které se vzájemně ovlivňují. Hodnoty, na kterých stavíme se opírají o vzájemný respekt. Ten otevírá dveře férovému jednání a přístupu k pravidlům. Trojnožku vyzdvižených hodnot doplňuje nasazení a vnitřní motivace žáka, o kterou společně usilujeme. 

Ve vedení a pedagogickém sboru pečujeme o dobré školní klima a vysokou kvalitu vzdělávání. Obě linie se snažíme udržovat v dobré formě. Daří se nám to zejména díky kooperujícím pedagogickým týmům, nadstandardnímu zázemí tří pracovišť, dostatku odborného personálu, fungujícímu školnímu poradenskému pracovišti a žákovskému parlamentu. Jsme největší školou v regionu a máme co nabídnout.

Aktuálně
0%
Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Rádi bychom Vás pozvali na zápis do školy, který se bude konat 4.4.2023 v 14:00–17:00 na budově Průchodní a Boženy Němcové.
S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz

Otevíráme také přípravnou třídu.

Více informací po rozkliknutí
19.03.2023 | Aktuálně
Den otevřených dveří máme za sebou!

Den otevřených dveří máme za sebou!

Jsme velmi rádi, že se každoroční akce věnovaná jak budoucím prvňáčkům, tak současným či bývalým žákům naší školy, těší velké účasti. Obrovské poděkování patří všem zainteresovaným pracovníkům a žákům. Prohlédněte si pár vzácných okamžiků z obou pracovišť prvního stupně. Děkujeme za přízeň.
16.03.2023 | Aktuálně
Změna ceny stravného

Změna ceny stravného

Informujeme, že od 1. 3. 2023 se navyšuje cena stravného pro žáky o 6,- Kč.
Aktuálně tedy budou obědy poskytovány za tyto ceny:

7-10 let     37 Kč
11-14 let    39 Kč
15 a více    41 Kč
20.02.2023 | Aktuálně