Úvodní slovo

Slovo ředitele

Férové jednání, vzájemný respekt, nasazení do života, jehož je vzdělávání součástí.

Základní škola Jeseník jsme my - žáci, učitelé, vedení školy a rodiče - kteří jsme si vybrali Jeseník a jeho okolí jako dobré místo pro život. Tvoříme jedinečnou síť vztahů, které se vzájemně ovlivňují. Hodnoty, na kterých stavíme se opírají o vzájemný respekt. Ten otevírá dveře férovému jednání a přístupu k pravidlům. Trojnožku vyzdvižených hodnot doplňuje nasazení a vnitřní motivace žáka, o kterou společně usilujeme. 

Ve vedení a pedagogickém sboru pečujeme o dobré školní klima a vysokou kvalitu vzdělávání. Obě linie se snažíme udržovat v dobré formě. Daří se nám to zejména díky kooperujícím pedagogickým týmům, nadstandardnímu zázemí tří pracovišť, dostatku odborného personálu, fungujícímu školnímu poradenskému pracovišti a žákovskému parlamentu. Jsme největší školou v regionu a máme co nabídnout.

Aktuálně
0%
Adaptační kurz 6. ročníku

Adaptační kurz 6. ročníku

I v letošním roce strávili naši šesťáci 3 dny na Adaptačním kurzu v Černém potoce.
Aktivity zaměřené na vzájemné poznávání, společné řešení pohybových i vědomostních úkolů a formování nových kolektivů, to vše čekalo na nové třídní kolektivy. Do některých vybraných her se zapojili i třídní učitelé, kteří si tak mohli najít pomyslnou cestičku ke svému “týmu”.
14.09.2022 | Aktuálně
Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz

Tak jako každý rok, i letos se naši osmáci vydali vstříc Jeseníku a jeho okolí. Na kole, koloběžce nebo pěšky zdolali v týdnu od 5. – 9. 9. cca 100 km. Jako odměnou jim byl dvoudenní pobyt v Cyklokempu Černý potok, kde je čekaly aktivity jak sportovní tak praktické – práce s mapou a GPS souřadnicemi, oprava defektu a seřízeni kola nebo snaha „o přežití“…

Věříme, že si všichni kurz užili.

Takže kurzu nazdar a škole zdar!
12.09.2022 | Aktuálně
Vítání prvnáčků

Vítání prvnáčků

Pravou nohou vykročili naši nejmenší žáčci na svou studijní cestu. Přejeme vám mnoho elánu, nadšení, nových přátelství a hlavně spokojenosti.
01.09.2022 | Aktuálně