Úvodní slovo

Slovo ředitele

Férové jednání, vzájemný respekt, nasazení do života, jehož je vzdělávání součástí.

Základní škola Jeseník jsme my - žáci, učitelé, vedení školy a rodiče - kteří jsme si vybrali Jeseník a jeho okolí jako dobré místo pro život. Tvoříme jedinečnou síť vztahů, které se vzájemně ovlivňují. Hodnoty, na kterých stavíme se opírají o vzájemný respekt. Ten otevírá dveře férovému jednání a přístupu k pravidlům. Trojnožku vyzdvižených hodnot doplňuje nasazení a vnitřní motivace žáka, o kterou společně usilujeme. 

Ve vedení a pedagogickém sboru pečujeme o dobré školní klima a vysokou kvalitu vzdělávání. Obě linie se snažíme udržovat v dobré formě. Daří se nám to zejména díky kooperujícím pedagogickým týmům, nadstandardnímu zázemí tří pracovišť, dostatku odborného personálu, fungujícímu školnímu poradenskému pracovišti a žákovskému parlamentu. Jsme největší školou v regionu a máme co nabídnout.

Aktuálně
0%
Akce Doškolná aneb cestujeme Evropou

Akce Doškolná aneb cestujeme Evropou

Vůně přicházejících prázdnin už se line vzduchem, sluníčko nám kreslí na tvář letní odstín a poslední zvonění už se blíží mílovými kroky! Co to tedy znamená? No že se chystá Doškolná! Akce, která nás všechny stmeluje, poukazuje na správné hodnoty, oslavuje hravost, kreativitu a týmovou spolupráci, oceňuje ty nejlepší z nejlepších a navíc ještě nese prvky charitativní.
29.06.2022 | Aktuálně
Rozloučení s deváťáky

Rozloučení s deváťáky

Do ruky kapesník a utírat hlavně zlehka, aby se neponičil make-up. Pro naše deváťáky, jejich rodiče a učitele, pro celou naši školu, přišla ta dlouho očekávaná chvíle, kdy se na nás z pódia usmějí a zamávají všem úplně naposledy. Pro všechny zúčastněné jsou to vždy chvíle dojetí, nostalgie a bohatých vzpomínek. Moment uvědomění si, že už do světa posíláme téměř dospělé lidi, kterým jsme se snažili vtisknout to nejlepší z nás všech a budeme doufat, že se v našem pestrém světě neztratí. I deváťáci si uvědomují, že končí jedna velká a důležitá etapa jejich života a zároveň přichází další, neméně podstatná pro jejich budoucnost.
28.06.2022 | Aktuálně