Úvodní slovo

Slovo ředitele

Férové jednání, vzájemný respekt, nasazení do života, jehož je vzdělávání součástí.

Základní škola Jeseník jsme my - žáci, učitelé, vedení školy a rodiče - kteří jsme si vybrali Jeseník a jeho okolí jako dobré místo pro život. Tvoříme jedinečnou síť vztahů, které se vzájemně ovlivňují. Hodnoty, na kterých stavíme se opírají o vzájemný respekt. Ten otevírá dveře férovému jednání a přístupu k pravidlům. Trojnožku vyzdvižených hodnot doplňuje nasazení a vnitřní motivace žáka, o kterou společně usilujeme. 

Ve vedení a pedagogickém sboru pečujeme o dobré školní klima a vysokou kvalitu vzdělávání. Obě linie se snažíme udržovat v dobré formě. Daří se nám to zejména díky kooperujícím pedagogickým týmům, nadstandardnímu zázemí tří pracovišť, dostatku odborného personálu, fungujícímu školnímu poradenskému pracovišti a žákovskému parlamentu. Jsme největší školou v regionu a máme co nabídnout.

Aktuálně
0%
Na Miroslavi plno slávy

Na Miroslavi plno slávy

Po školním kole pokračoval kolotoč školních přespolních běhů okresním kolem v lyžařském areálu na Miroslavi. Dětí jako smetí se postupně vydalo v osmi věkových kategoriích na nesnadnou trať plnou bažin, pěšinek a divočiny, jak u toho pověstného sovětského partyzána.
26.09.2023 | Úspěchy
Cykloturistický kurz pro 8.ročníky

Cykloturistický kurz pro 8.ročníky

Všechny osmé ročníky naší třídy se na začátku školního roku nastartovaly na cykloturistickém kurzu! Pěší túry, vyjížďky na kolech a koloběžkách, hry a přespání v kempu. Tak by se dal shrnout harmonogram posledních pěti dní. A to vše v našich krásných horách za parádního počasí. Tímto symbolicky nadobro dáváme sbohem letním prázdninám a nyní s chutí opět vycházíme vstříc novým školním vědomostem a dovednostem.
14.09.2023 | Aktuálně
Adapťák šestých ročníků

Adapťák šestých ročníků

Žáci 6. ročníku opět letos vyjeli od 6. září do 8. září na adaptační kurz do tábora Černý potok. Cílem bylo pomoci žákům s přechodem na druhý stupeň, seznámení se s novými spolužáky a novými třídními učiteli, posílit pozitivní vztahy ve třídě, podpořit stmelení a fungování kolektivu a naučit žáky týmové spolupráci a respektu jeden k druhému.
12.09.2023 | Aktuálně