Úvodní slovo

Slovo ředitele

Férové jednání, vzájemný respekt, nasazení do života, jehož je vzdělávání součástí.

Základní škola Jeseník jsme my - žáci, učitelé, vedení školy a rodiče - kteří jsme si vybrali Jeseník a jeho okolí jako dobré místo pro život. Tvoříme jedinečnou síť vztahů, které se vzájemně ovlivňují. Hodnoty, na kterých stavíme se opírají o vzájemný respekt. Ten otevírá dveře férovému jednání a přístupu k pravidlům. Trojnožku vyzdvižených hodnot doplňuje nasazení a vnitřní motivace žáka, o kterou společně usilujeme. 

Ve vedení a pedagogickém sboru pečujeme o dobré školní klima a vysokou kvalitu vzdělávání. Obě linie se snažíme udržovat v dobré formě. Daří se nám to zejména díky kooperujícím pedagogickým týmům, nadstandardnímu zázemí tří pracovišť, dostatku odborného personálu, fungujícímu školnímu poradenskému pracovišti a žákovskému parlamentu. Jsme největší školou v regionu a máme co nabídnout.

Aktuálně
0%
Slunečná vycházka po pamětihodnostech Jeseníku

Slunečná vycházka po pamětihodnostech Jeseníku

Dne 19.5.2022 vyrazilo 2. a 3. oddělení ŠD na společnou vycházku. Cílem bylo navštívit zajímavá a historická místa v Jeseníku.
2 .oddělení tvořené dětmi z 2. D a 3. B pod vedením paní vychovatelky Rekové.
3. oddělení tvořené dětmi ze 2. C a 3. C pod vedením paní vychovatelky Spáčilové.
26.05.2022 | Školní družina
Projekt- Pilné včelky

Projekt- Pilné včelky

Tento měsíc se stali žáci II. A a II. B pilnými včelkami a snažili se vžít do jejich života.
Pilně jsme se učili, psali úkoly, uklízeli a pracovali ze všech včelích sil. V prvouce jsme si vyprávěli o všem, co včelky dělají a čím jsou užitečné. Ve výchovách jsme tvořili, vyráběli, zpívali a cvičili - prostě to tady vypadalo jako v úle. Celé naše snažení jsme zakončili besedou o životě včel, kdy nám pravý pan včelař o všem v úle i kolem něho povídal, ukazoval pomůcky a vysvětloval vše, co nás zajímalo.
25.05.2022 | Aktuálně
Zpěvácký slavíček

Zpěvácký slavíček

Zpěvácký slavíček
Ve středu 4.5 proběhla na BN pěvecká soutěž s názvem "Zpěvácký slavíček". Organizátory byli sami žáci (od propagace, přes diplomy až po porotu) z 1. a 2. M. Zúčastnilo se celkem 13 zpěváků z Montessori tříd a z 2. D, porota ocenila čtyři nejlepší. Gustave, Stázko, Klárko - díky za krásnou akci.
Jan Hanulík
24.05.2022 | Aktuálně
SOBOTNÍ VÝLET SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

SOBOTNÍ VÝLET SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

V sobota 14. 5. 2022 byla v Jeseníku dnem plný akcí a aktivit - restaurant day, otevírání lázeňské sezony, zápas florbalistů i fotbalistů, výjezd mažoretek. Přesto jsme se v tento den vypravili se školní družinou na výlet. Tento byl určen nejen pro děti, ale i rodiče.
19.05.2022 | Školní družina