Logopedická prevence

Šk. rok 2023–2024

 

Budova Průchodní

Pod vedením Lucie Musilová lucie.musilova@zsjesenik.cz

Logopedická prevence na budově Průchodní bude probíhat v pondělí až pátek od 11.50 do 12:35 hod. Děti si vyzvedne a opět předá do ŠD vychovatelka Lucie Musilová.

 

Budova Boženy Němcové

Pod vedením Mgr. Gabriely Žákové gabriela.zakova@zsjesenik.cz (koordinátor logopedické prevence na obou budovách)

Logopedická prevence na budově Boženy Němcové bude probíhat v po a út od 11.50 do 12:35 hod. Děti si vyzvedne a opět předá do ŠD vedoucí Mgr. Gabriela Žáková.

Depistáž bude probíhat ve třídě 1.D během prvních čtrnácti dnů školy. Rodiče budou následně požádáni o písemný souhlas se zařazením do logopedické skupiny.

Ke stažení