Přes hradby školy

Přes hradby školy

Nový školní rok začíná až v září, budoucí prvňáčci z Jeseníku ale mohou do školy už v srpnu. Každoročně pro ně chystáme adaptační příměstský tábor. Jeho hlavním smyslem je, aby se nastupující žáci lépe seznámili s novým prostředím, budoucími spolužáky i s učitelkami a umožnit jim pozitivní start školního věku.

Představte si školu jako středověkou pevnost Školštejn, namísto tříd komnaty a učitelky jako princezny. A vžijete se do role jesenických předškoláků, kteří na příměstském táboře usilují o to stát se rytíři. Ředitel školy je králem hradu a se svými pomocníky připravuje svou družinu posilováním rytířských ctností na velké dobrodružství.

Přes hradby školy si klade za cíl:

  • vytvořit prostor pro navázání podporujících vztahů mezi budoucími žáky základní školy ve třídě a v celém ročníku školy,
  • seznámit nastupující prvňáčky hravou a zážitkovou formou s prostředím školy na obou budovách,
  • vytvořit neformální prostor pro setkání dětí s některými budoucími učiteli.

To vše skrze nástroje zážitkové pedagogiky, zejména skrze hru a s pomocí silného motivačního příběhu postaveného na pohádkových středověkých dobrodružstvích.

Podmínkou účasti je přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní škole Jeseník v nastávajícím školním roce.

Termín dalšího ročníku bude zveřejněn v měsíci dubnu.

Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Dominik Liberda – ředitel školy