Přes hradby školy

Přes hradby školy

Nový školní rok začíná až v září, budoucí prvňáčci z Jeseníku ale mohou do školy už v srpnu. Každoročně pro ně chystáme adaptační příměstský tábor. Jeho hlavním smyslem je, aby se nastupující žáci lépe seznámili s novým prostředím, budoucími spolužáky i s učitelkami a umožnit jim pozitivní start školního věku.

Představte si školu jako středověkou pevnost Školštejn, namísto tříd komnaty a učitelky jako princezny. A vžijete se do role jesenických předškoláků, kteří na příměstském táboře usilují o to stát se rytíři. Ředitel školy je králem hradu a se svými pomocníky připravuje svou družinu posilováním rytířských ctností na velké dobrodružství.

Přes hradby školy si klade za cíl:

  • vytvořit prostor pro navázání podporujících vztahů mezi budoucími žáky základní školy ve třídě a v celém ročníku školy,
  • seznámit nastupující prvňáčky hravou a zážitkovou formou s prostředím školy na obou budovách,
  • vytvořit neformální prostor pro setkání dětí s některými budoucími učiteli.

To vše skrze nástroje zážitkové pedagogiky, zejména skrze hru a s pomocí silného motivačního příběhu postaveného na pohádkových středověkých dobrodružstvích.

Podmínkou účasti je přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání na Základní škole Jeseník v nastávajícím školním roce.

Další tábor se bude konat v termínu 19. - 22. 8 2024  přihlásit se můžete ZDE

Hlavní vedoucí tábora: Radim Klosowski

Fotografie
Přes hradby školy
Přes hradby školy
Přes hradby školy
Přes hradby školy
Přes hradby školy
Přes hradby školy
Přes hradby školy
Přes hradby školy
Přes hradby školy
Přes hradby školy