Doučování a kroužky

DOUČOVÁNÍ

Vedle nabízených individuálních konzultací žákům a rodičům, je doučovací nabídka součástí systémové podpory žákům v dosahování školního úspěchu. Pravidelně nabízíme doučování v těchto předmětech a oblastech:

  • matematika, český jazyk
  • cizí jazyk
  • příprava žáků devátých ročníků na přijímací zkoušky

KROUŽKY – KLUBY

Školní kroužky jsou součástí systému podpory nadání na naší škole. Slouží zejména k hlubšímu rozvíjení gramotností a talentu žáků, dále k umožnění hlubšího vtažení a podílu žáků na chodu školy. Pravidelně nabízíme tyto kroužky:

  • umělecké: hudební, dramatické, výtvarné
  • matematická gramotnost: logické a deskové hry
  • čtenářská a jazyková gramotnost: čtenářské kluby, cizí jazyky
  • samosprávní: školní parlament, školní časopis

V roce 2020/2021 jsou za podpory projektu Škola pro všechny II a Šablony II v nabídce tyto kroužky:

  • BN: Hudebně dramatický – Romana Stúpalová, Výtvarný (Kreativ) – Jan Hanulík, Školní parlament – Alice Pecinová, Logické a deskové hry – Šárka Bernatíková
  • PR: Hudební – Irena Václavková, Školní parlament – Hana Karakasidu
  • N: Školní časopis – Petra Pavelková

Kontakt u vedoucích kroužků nebo zástupců ředitele: