KARIÉROVÝ PORADCE

Kariérové poradenství na ZŠ:

Kariérové poradenství je poradenská služba zaměřená na pomoc při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v průběhu života. Na základní škole má podobu aktivit, které si kladou za cíl pomoci žákům ujasnit si své kariérní cíle a porozumět světu práce. Úlohou kariérového poradenství ve škole je rozvíjení kariérových kompetencí žáků, a to již od mladšího školního věku.

 

Školní kariérový poradce:

Školní kariérový poradce působí jako mentor, podporovatel, průvodce, který žákům pomáhá rozvíjet jejich kariérní dovednosti. Žáky podporuje v jejich samostatnosti a zodpovědnosti, jeho cílem je vedení žáků v jejich vlastním objevování a hodnocení jejich vzdělávacích a profesních možností. Kariérový poradce pracuje s žáky individuálně i skupinově, s využitím kariérové diagnostiky se snaží identifikovat jejich schopnosti, dovednosti, zájmy a vzdělávací potřeby. Poskytuje žákům i jejich rodičům aktuální informace o vzdělávacích možnostech a trhu práce. Poskytuje metodickou podporu ostatním pedagogům a koordinuje aktivity pro rozvoj kariérových kompetencí napříč předměty.

 

Činnosti kariérového poradce:

  • konzultace a poradenství pro žáky
  • komunikace s rodiči, poradenství pro rodiče
  • metodická a informační podpora učitelů a třídních učitelů
  • koordinace aktivit napříč předměty, zajištění provázanosti se světem práce
  • komunikace s jinými poradenskými subjekty – využívání jejich služeb
  • propagace služeb kariérového poradenství

Kariérvé poradenství garantuje školní psycholožka PhDr. Milada Herodková  I  milada.herodkova@zsjesenik.cz   I  724 392 270 ve spolupráci s výchovnými poradci - viz školní poradenské pracoviště.