Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Také naše škola využívá investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid-19. Cílem tohotot doučování je potřeba podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v souvislostí s pandemií. 

Bylo vytvořeno 20 doučovacích skupin zaměřených na matematiku, český jazyk a anglický jazyk.

Fotografie
příloha 4.pdf