Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

12.09.2021 | Aktuálně
Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Více na EDU-MŠMT