Aktuálně

 10 článků
27.9.2021 VOLNÝ DEN ŘEDITELE ŠKOLY

27.9.2021 VOLNÝ DEN ŘEDITELE ŠKOLY

20.09.2021 | Aktuálně
Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, vyhlašuji pro žáky v termínu 27. 9. 2021 volný den ředitele školy.

V tento den bude škola zcela uzavřena.

Mgr. Dominik Liberda, ředitel školy
ADAPTACE JE LEGRACE

ADAPTACE JE LEGRACE

16.09.2021 | Aktuálně
Až foglarovsky čarokrásné prostředí tábora v Černém potoce, slunečné počasí mariánského babího léta a s tím spojená ranní rosa velikosti říčních perel, to byla kulisa tradičního adaptačního kurzu pro šesté třídy naší školy.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

12.09.2021 | Aktuálně
Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
CYKLOTURISTICKÝ KURZ

CYKLOTURISTICKÝ KURZ

10.09.2021 | Aktuálně
Ve dnech 6. – 10. října proběhl cykloturistický kurz 8. ročníků, kurz plný výzev, překonávání vlastních limitů, poznání sama sebe, to vše v nádherné přírodě a letos za zcela luxusního počasí.
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ

08.09.2021 | Aktuálně
Základní škola Jeseník byla od šk. r. 2021/2022 vybrána KÚ jako určená škola k organizaci vzdělávání žáků cizinců dle novely školského zákona.
DEN BEZPEČNOSTI

DEN BEZPEČNOSTI

03.09.2021 | Aktuálně
Den bezpečnosti jako vždy s účastí ZŠ Jeseník.
ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠKOLY, TESTOVÁNÍ

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠKOLY, TESTOVÁNÍ

31.08.2021 | Aktuálně
Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, naši žáci,

seznamte se s organizací prvních dní nového školního roku. Těšíme se, že ho společně rozpohybujeme v dobré atmosféře.
 10 článků