Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

09.05.2022 | Aktuálně
Ředitel Základní školy Jeseník, příspěvkové organizace rozhodl v souladu §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci níže uvedeným uchazečům:
Fotografie
Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí o přijetí