Adaptační kurz 6. ročníku

Adaptační kurz 6. ročníku

14.09.2022 | Aktuálně
I v letošním roce strávili naši šesťáci 3 dny na Adaptačním kurzu v Černém potoce.
Aktivity zaměřené na vzájemné poznávání, společné řešení pohybových i vědomostních úkolů a formování nových kolektivů, to vše čekalo na nové třídní kolektivy. Do některých vybraných her se zapojili i třídní učitelé, kteří si tak mohli najít pomyslnou cestičku ke svému “týmu”.

Řada žáků si posunula své hranice, někteří si našli nové kamarády. Ve volném čase se vyřádili u míčových her, měli možnost otužit se v místním potoce nebo si večer posedět u ohně. Věříme, že Adaptační kurz splnil to, co měl. Šestákům i jejich třídním učitelům přejeme, ať se jim daří, a ať
2. stupněm společně proplují bez potopení a divokých vln.

Fotografie
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku
Adaptační kurz 6. ročníku