Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

20.12.2022 | Aktuálně
Ve čtvrtek 15. 12. se po dvou letech uskutečnil Vánoční jarmark, který naše škola pořádá již tradičně ve spolupráci se střediskem volného času Duha Jeseník.

Naše děti si spolu s vyučujícími připravily spoustu vystoupení - hrály na hudební nástroje, zpívaly, recitovaly, tančily - ukázaly, že ani chladné počasí je neodradí, spíše naopak, sníh ještě podtrhnul kouzelnou vánoční atmosféru.

Návštěvníci jarmarku se mohli posilnit klobásou nebo párkem v rohlíku a zahřát vánočním punčem pro děti i dospělé. Naše děti i Duha nabízely k prodeji spoustu vánočních výrobků - přáníčka, ozdoby, svícny, keramiku, perníčky a jiné.

Děkujeme všem, kteří přišli podpořit naši školu, potleskem ocenili snahu dětí a přispěli nákupem výrobků do pokladny Sdružení rodičů při ZŠ Jeseník.

Fotografie
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark