Také naše škola už zná své hodnocení!

Také naše škola už zná své hodnocení!

12.02.2023 | Aktuálně
V lednu jsme absolvovali dotazníkové šetření Mapa školy zpracovávané společností SCIO. Máme tak porovnání s více než 100 českými školami, které se v tomto školním roce zapojily. Do anonymního šetření v naší škole se zapojilo
683 žáků
460 rodičů
74 pedagogů
13 provozních zaměstnanců

Ze souhrnných výsledků a porovnání s ostatními školami vyplývá, že mezi naše silné stránky dle respondentů patří zejména výuka práce s PC a technologiemi, školní akce, kroužky a volitelné předměty na 2. stupni, kvalita našich učitelů a celkově výuky, dále pak, že naši žáci mají své učitele rádi, zejména své třídní učitele.

Kde bychom podle žáků a rodičů měli dále zapracovat, je zejména kvalita stravování, lepší stav úklidu na WC a budování dobrých vztahů mezi žáky.

A konečně, známka, kterou jsme od žáků a rodičů dostali je v průměru za všechny 3 pracoviště 1,8 , takže taková "lepší" dvojka.

 

TOP 3 předměty na 1. stupni jsou: Tělesná výchova, Výtvarná výchova a Matematika

TOP 3 předměty na 2. stupni jsou Tělesná výchova, Anglický jazyk a Matematika

 

Souhrnné výsledky za jednotlivá pracoviště předkládáme níže.

 

Všem respondentům děkujeme za zapojení. S podrobnými výsledky budeme nadále pracovat na úrovni vedení školy i třídních učitelů ve prospěch kvality vzdělávání a zlepšování prostředí naší školy.

Ke stažení