Adapťák šestých ročníků

Adapťák šestých ročníků

12.09.2023 | Aktuálně
Žáci 6. ročníku opět letos vyjeli od 6. září do 8. září na adaptační kurz do tábora Černý potok. Cílem bylo pomoci žákům s přechodem na druhý stupeň, seznámení se s novými spolužáky a novými třídními učiteli, posílit pozitivní vztahy ve třídě, podpořit stmelení a fungování kolektivu a naučit žáky týmové spolupráci a respektu jeden k druhému.

Adaptační pobyt byl plný seznamovacích a zážitkových aktivit, her na podporu komunikace, rychlé domluvy, naslouchání, tvůrčí spolupráce a vzájemné důvěry.

Aktivity byly opravdu všestranné. Žáci mohli uplatnit sportovní dovednosti při běžeckých závodech či závodech na koloběžkách.  Zkusili si, že mají pro strach uděláno a nebojí se ani potmě na stezce odvahy. A dokázali vymyslet skvělé strategie, např.  jak vytáhnout kyblík z rybníka jen s použitím omezeného množství pomůcek.

Třídy jsou dobře nastartovány, základ mají pevně postaven a věříme, že jim nadšení, spolupráce a týmovost vydrží a že se bude prohlubovat přátelství.

Třída je jako puzzle, každý jednotlivý dílek zapadá do velkého třídního obrazu, každý kousek je důležitý.

 

Fotografie
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků
Adapťák šestých ročníků