Informace o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Jeseník

Informace o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Jeseník

30.10.2023 | Aktuálně
Termín pro podání přihlášky do konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
Základní školy Jeseník, příspěvkové organizace se prodlužuje do 7. 11. 2023 do 14,00 hod.

V rámci férové soutěže připomínáme, že je stále možné podávat přihlášky do konkurzu.

Stávající ředitel naší školy Mgr. Dominik Liberda se vyjádřil, že přihlášku podá a svou koncepci na konkurzu představí konkurzní komisi.

Ke stažení