DOD na 2. stupni

DOD na 2. stupni

28.11.2023 | Aktuálně
V úterý 22. listopadu si žáci pátých ročníků vyzkoušeli, jak probíhá výuka na druhém stupni. Ale nebyli v tom sami! Na pomoc si vzali své rodiče, kteří tak měli možnost zavzpomínat na svá studentská léta a vrátit se na chvíli zpět do lavic.

Aby toho nebylo málo, samotné výuky se zhostili pod vedením svých vyučujících žáci osmých a devátých ročníků, díky čemuž pro své mladší spolužáky a jejich rodiče připravili nezapomenutelný zážitek. V nabízených předmětech byla nejen fyzika a chemie, v níž žáci mohli nahlédnout, jak probíhají nejrůznější pokusy, ale rovněž dějepis, dílny, angličtina, kuchyňky, kde si vyzkoušeli tvorbu koktejlu, informatika, přírodopis a svoji obratnost vyzkoušeli v tělocviku.

Své zážitky mohli následně sdílet ve školním klubu nebo žákovské kavárně, kde se mohli i neformálně setkat s pedagogy druhého stupně a celou akci společně zhodnotit.


Věříme, že se všem na Nábřežce líbilo a těšíme se na shledání s žáky v lavicích příští školní rok.

 

Fotografie
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni
DOD na 2. stupni