Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

18.03.2024 | Úspěchy
Proběhlo školní kolo olympiády nabyté pátráním, bádáním a pokusy!

V pondělí 5. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo biologické olympiády. Všichni zájemci již před tímto kolem začali pracovat na plnění vstupního úkolu zaměřeného na vlastní přírodovědné bádání, pokus, nebo pozorování.

Školní kolo obsahovalo znalostní test a praktické poznávání přírodnin. Všichni účastníci se shodli na tom, že se v obou těchto částech dozvěděli nové informace a rozhodně čas na školním kole biologické olympiády nebrali jako ztracený.  Více vám napoví přiložené fotografie.
 

Fotografie
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda