ŠVP 2020/2021

ŠVP nové „Škola pro život“ – platné od školního roku 2020/2021

Tento vzdělávací program vznikl v souladu se Strategií 2030+ předložené Ministerstvem školství ČR v čase pandemii COVID-19 za účasti většiny stávajících učitelů. Odráží se v něm podstatné zkušenosti 2. pololetí školního roku 2019/2020, zejména pak tato – učivo lze redukovat jen na podstatné věci a je potřeba vytvářet prostor pro rozvoj kompetencí a gramotností pro 21. století.

 3 soubory
 3 soubory