Vzdělávání žáků cizinců

Vzdělávání žáků cizinců

07.09.2022 | Aktuálně
Vzdělávání žáků cizinců bude spuštěno od 19. 9. Zákonní zástupci mohu podávat písemné žádosti o zařazení do vzdělávacích skupin.

Více informací včetně formulářů žádosti najdete na našem webu: ZDE

Навчання іноземних школярів розпочнеться з 19.09. Законні представники можуть подавати письмові заяви про зарахування до навчальних груп. Більш детальну інформацію, включаючи форми заяви, можна знайти на нашому сайті: тут

The education of foreign students will be launched on September 19. Legal representatives of pupils can submit written requests for inclusion in educational groups. More information, including application forms, can be found on our website: HERE