Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: 

Školní metodik prevence:

Spolupracující školní psycholog:

Kariérový poradce:

  • Zajišťuje výchovný poradce na II. stupni ve spolupráce s externími kariérovým poradcem.
Kontaktujte nás
Jméno a příjmení
Email
Telefon
Zpráva