Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: 

Školní metodik prevence:

Spolupracující školní psycholog:

Konzultační hodiny:

Pondělí          7:30 - 14:00          Nábřežní
Úterý              7:30 - 14:00          Průchodní
Středa            7:30 - 14:00          Boženy Němcové
Čtvrtek a pátek     dle osobní domluvy

Kontaktujte nás
Jméno a příjmení
Email
Telefon
Zpráva