Školní družina

Školní družina

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina je v provozu každý pracovní den, kdy probíhá školní vyučování.

Ranní provoz je od 6:00 do 7:50 hod., ale je nutné přijít nejpozději do 7:30 hod. Ranní školní družina je určena pro všechny žáky ZŠ Jeseník, tedy i ty, jež nejsou přihlášeni k zájmové činnosti.

Odpolední družina je po skončení vyučování do 17:00 hod. a je určena pro přihlášené děti.

V době od 13:00 do 14.00 hod. nelze účastníky zájmového vzdělávání uvolňovat ze ŠD, neboť školní družina uskutečňuje svůj hlavní program (časově náročnější organizované aktivity, vycházky, návštěvy kulturních akcí, exkurze atd.). Nemůže v tomto čase garantovat, že dítě bude ve škole nebo v jejím blízkém okolí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně základní školy. Nabízí zájmové vzdělávání v době mimo
vyučování a řídí se podle vlastního vzdělávacího plánu a vnitřního řádu.

U dětí podporujeme vztah k lidem, přírodě, ochraně zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, schopnosti vzájemné spolupráce a respektu. Rozvíjíme u nich pracovní zkušenosti, estetické cítění a celkovou zvídavost. Chceme naučit děti, aby věděly, jak trávit svůj volný čas, aby uměly řešit své problémy, mluvit o nich. Další naše aktivity spočívají ve vedení dětí k ekologii, ochraně přírody, prohloubení úcty a hrdosti k našemu kraji a městu a to i za přispění dalších organizací – např. SVČ Duha, CHKO Jeseníky, Státní archiv, MKZ Jeseník, spolek Sudetikus, Hasičský záchranný sbor, Jesenická záchranná služba nebo nemocnice.

V letošním roce máme otevřeno 11 oddělení na dvou budovách. Na ulici Průchodní 5 oddělení v samostatné budově ŠD. Na budově Boženy Němcové jsou otevřeny tři oddělení v přízemí, jedno v druhém patře a dvě ve třetím patře. Všechna oddělení mají plně kvalifikované vychovatele.

V letošním roce je poplatek za školní družinu stanoven ve výši 1000,-Kč. Platba se provádí z online pokladny žáků a to ve dvou splátkách /500,- Kč dne 24. září 2021 a 500,- Kč dne 21. ledna 2022/.

Plánované zájmové kroužky při ŠD nebo z projektů školy:

ZŠ Boženy Němcové

 • PO    Dramaticko-taneční    Kamila Machalová      1. - 2. tř.                 /15.00 – 16.00 hod./
 • PO    Vaření                           Markéta Adlová         3. - 4. tř.                 /15.00 – 16.00 hod./
 • ÚT    Šikovné ručičky             Andrea Reková         přípravná. tř.          /11.45 – 12.35 hod./
 • ÚT    Ruční práce                  Andrea Reková            1. – 3. tř.             /15.00 – 16.00 hod./
 • ST    Keramika                      Gabriela Žáková        3. - 5. tř.                 /15.00 – 16.30 hod./
 • ST    Sportovní hry                Marek Hlavačka        1. - 2. tř.                 /15.00 – 16.00 hod./
 • ST    Stolní hry                      Simona Klosovská     3. - 5. tř.                 /13.00 – 14.30 hod./
 • ČT   Sportovní hry                 Marek Hlavačka        3. - 5. tř.                 /15.00 – 16.00 hod./
 • ČT   Keramika                       Dana Spáčilová         1. - 2. tř.                 /15.00 – 16.10 hod./

Z důvodu velkého zájmu o kroužek vaření a keramika 1. a 2. tř., budou děti rozděleny na dvě skupiny. Informace od vedoucích zájmového útvaru budou rodičům zaslány edookitem. Kroužek bude potom probíhat jednou za čtrnáct dní. 

Obsazenost a rozdělení dětí v zájmových útvarech je na rozhodnutí vedoucího kroužku. 

ZŠ Průchodní

 • PO Pohybové hry                Vlastislava Hájková  1. – 2. tř.   /15.30 – 16.30 hod./
 • ÚT Dramaticko-hudební      Pavel Dzubák            1. – 3. tř.   /15.30 – 16.30 hod./
 • ST Angličtina                     Vladimíra Morávková 1. – 2. tř.   /15.30 – 16.30 hod./
 • ST Pohybové hry                Vlastislava Hájková   3. - 5. tř.    /15.30 – 16.30 hod./
 • ČT Ruční práce                 Lucie Musilová            2. – 4. tř.   /15.30 – 16.30 hod./

V keramickém kroužku se vybírá 150,-Kč na nákup keramické hlíny a cca 150,- Kč na nákup potravin v kroužku vaření - dále dle vyúčtování vychovatele.

V případě volných míst, lze do kroužků při ŠD přijmout i žáky ZŠ Jeseník, kteří nejsou účastníky zájmového vzdělávání. Přednostně jsou přijímány děti, které do zájmového kroužku chodily již v loňském školním roce.

Všechny kroužky při ŠD jsou zdarma. Předpokládaný začátek ve třetím týdnu září.

Fotografie
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Ke stažení
Kam dál

Kontakty

Vychovatelé ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ 1. oddělení:  Markéta Adlová (třídy I. C, část III. B)  marketa.adlova@zsjesenik.cz       tel. č.+420 601 160 046 2. oddělení:  Bc. Andrea Reková (třídy II. D, ... (více)