Školní klub

Školní klub

Provoz školního klubu:

Školní klub je otevřen žákům druhého stupně Základní školy Jeseník v budově školy Nábřežní, v době před dopoledním vyučováním, během volných hodin a po vyučování. Do školního klubu přicházejí žáci samostatně dle vlastního rozvrhu a zájmu.

Žák může navštěvovat školní klub po vyplnění písemné přihlášky do školního klubu a jejím odevzdáním vychovateli. V době před dopoledním vyučováním mohou školní klub navštěvovat i žáci, kteří nejsou do školního klubu přihlášeni.

Žáci se ve školním klubu věnují přípravě na vyučování, vzdělávání, zájmovým činnostem, odpočinkovým a rekreačním činnostem a činnostem nabízeným v rámci plánu školního klubu. Ke každému žáku je přistupováno individuálně dle jeho potřeb.

Cílem školního klubu je naplnění volného času přihlášených žáků zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Školní klub se zabývá aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, zajišťuje duševní hygienu, má funkci vzdělávací, výchovnou, kulturní, preventivní. Dále rozvíjí schopnosti, znalosti a dovednosti žáků a upevňuje sociální vztahy.

Kroužky pro školní rok 2023/2024

  • Tvoření
  • Klubové tančení a zpívání

 

Těšíme se na vaši účast.

Vychovatelé školního klubu.

 

Kontakty ŠK:

Bc. Nela Laštovicová Kinc     Nela.lastovicova.kinc@zsjesenik.cz

Miroslava Chromíková     Miroslava.chromikova@zsjesenik.cz

 

Školní klub funguje před a po škole a o volných hodinách. Žáci mohou spolu komunikovat, hrát hry a připravovat se společně na výuku, nebo jen tak odpočívat.

Vyplněním přihlášky (u vychovatelů) se žák stává součástí našeho klubu.

 

 

Fotografie
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Ke stažení
Kam dál