Popis a historie

Popis a historie

Dne 16. června 2005 schválilo zastupitelstvo města Jeseníku sloučení 3 samostatných základních škol (ZŠ Jeseník, Boženy Němcové, ZŠ Jeseník, Nábřežní, ZŠ Jeseník, Průchodní) v jednu. 1. července 2006 vznikla ZÁKLADNÍ ŠKOLA JESENÍK, příspěvková organizace. Od 1. 9. 2006 má sídlo na Nábřežní ulici, odloučená pracoviště pak na ulici Boženy Němcové a Průchodní resp. na ulici Karla Čapka (do 31. 12. 2007 kuchyň školního stravování). Na základě výsledku výběrového řízení je radou města jmenován do funkce ředitele Mgr. Roman Mrosek, do té doby ředitel ZŠ Jeseník, Boženy Němcové.

Během uplynulých let vykonávali funkci

ředitele školy:

 • 2006/2007 – 2012/2013  Mgr. Roman Mrosek
 • 2013/2014 – 2017/2018 (říjen) Mgr. Svatopluk Sekanina
 • 2017/2018 (leden) vede školu statutární zástupce ředitele školy Mgr. Magdalena Bendová
 • 2017/2018 (únor) – dosud Mgr. Dominik Liberda

zástupce ředitele školy:

 • 2006/2007 – 2008/2009   Milada Ormancová, Mgr. Jaroslav Skřivánek, Mgr. Anna Minářová
 • 2009/2010   Milada Ormancová, Mgr. Jaroslav Skřivánek, Mgr. Jarmila Koukolová, Mgr. Anna Minářová
 • 2010/2011    Milada Ormancová, Mgr. Jarmila Koukolová, Mgr. Anna Minářová
 • 2011/2012 – 2012/2013  Mgr. Svatopluk Sekanina, Mgr. Jarmila Koukolová, Mgr. Anna Minářová
 • 2013/2014   Mgr. Libuše Janečková, Mgr. Jarmila Koukolová, PaedDr. Zdeňka Mrosková
 • 2014/2015 – 2017/2018   Mgr. Magdalena Bendová, Mgr. Jarmila Koukolová, Mgr. Hana Pavlíková
 • 2018/2019 – 2019/2020   Mgr. Magdalena Bendová, Mgr. Radka Burešová
 • 2020/2021 – dosud Mgr. Radka Burešová, Mgr. Markéta Poskerová

Škola je nadstandardně vybavena. Pracoviště Nábřežní má víceúčelový sportovní areál, ve kterém se nachází hřiště na malou kopanou, házenou, basketball a volejbal. Kolem hřiště je lehkoatletický ovál se čtyřmi běžeckými dráhami o délce 200 m, dvěma doskočišti na skok daleký a jedním na skok vysoký. Na pracovišti Boženy Němcové se nachází dětské hřiště, víceúčelové sportovní hřiště a dopravní hřiště. Venkovní areál na pracovišti Průchodní je po celkové revitalizaci a i zde se nachází sportovní hřiště a běžecká dráha na 50 m s doskočištěm na skok daleký. Základní škola Jeseník, příspěvková organizace je školou úplnou. Má oddělení školní družiny a oddělení školního klubu. Na pracovišti Boženy Němcové a Průchodní se nachází třídy 1. stupně a na pracovišti Nábřežní třídy 2. stupně. Škola nemá vlastní vyvařovnu, ale na každém pracovišti má výdejnu stravy.

PROJDĚTE SI NAŠÍ ŠKOLOU ONLINE SAMI - TUDY...