MAP II

Projekt „MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II“ byl zahájen v říjnu 2018 a navazuje na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník“, který skončil 31. května 2018.

Naše škola se do něj zapojila spolu s dalšími 38 školami našeho regionu.

Opět se budeme aktivně zapojovat do plánování vzdělávacích aktivit, rozvíjet spolupráci nejen mezi školami, ale i dalšími aktéry, kterých se vzdělávání týká. A hlavně se zapojíme do aktivit, které jsme si naplánovali v předchozím projektu, a které nám pomohou v tom, abychom mohli našim žákům poskytnout zase o něco kvalitnější vzdělávání. Konkrétně máme v plánu absolvovat např. čtenářskou, recitační, digitální i Masterchef soutěž, návštěvy středních škol, semináře na různá témata, turnaje v logických a deskových hrách, sdílet odborné učebny k rozvoji polytechnického vzdělávání, poznávat region atd. Rádi také využijeme „služeb“ kariérového poradce a rodilého mluvčího.

Podrobná specifikace projektu:

Název projektu: MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009718
Doba trvání projektu: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2021
Příjemce podpory: Město Jeseník
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozpočet: 12 654 337,- Kč
Zapojeno: 39 škol ORP Jeseník

Podrobnější informace naleznete na webovém portálu pro vzdělávání na Jesenicku www.vzdelavanijesenicko.cz v záložce „projekty“