Zápis do školy

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro rok 2023/24

Ve školním roce 2023/2024 jsme připraveni na otevření až čtyř prvních tříd a doplnění tříd v Montessori programu o prvňáčky.

Připravujeme pro Vás prezenční způsob zápisu, který bude mít formální i motivační část. Na rodiče (zákonné zástupce) se zápisovými dětmi se budeme těšit dne 4. 4. 2023 v odpoledních hodinách, od 14 do 17 hodin, opět na obou pracovištích 1. stupně.

 

Zápis se týká:

dětí narozených v období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

dětí, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2023:

pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2023 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení

pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2023 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

S sebou k zápisu vezměte předvyplněnou žádost o přijetí - viz formuláře žádostí k zápisu    ZDE
(lze vyplnit i na místě) občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 v běžných třídách

Ve školním roce 2023/2024 může škola z kapacitních a hygienických důvodů přijmout nejvýše 110 žáků. V případě, že se k zápisu přihlásí více dětí bez odkladu povinné školní docházky, bude výběr žáků probíhat podle následujících kritérií:

1) žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Jeseník,

2) žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Jeseník, byl jim povolen odklad povinné školní docházky,

3) žáci, kteří již mají na škole sourozence,

4) pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Rozdělení žáků do 1. ročníku na jednotlivá pracoviště prvního stupně je plně v kompetenci ředitele školy. V případě většího zájmu, než jsou možnosti daného pracoviště, přihlédne ředitel školy ke spádovosti lokality trvalého bydliště dítěte vzhledem k jednotlivým pracovištím.

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 ve třídách Montessori

Kapacita pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 ve třídách Montessori je 10 žáků. Podrobněji viz kritéria pro přijetí do Montessori třídy