Zápis do školy

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro rok 2022/23

Ve školním roce 2022/2023 jsme připraveni na otevření až čtyř prvních tříd a doplnění tříd v Montessori programu o prvňáčky. Hromadný den otevřených dveří ještě letos dělat nebudeme, ale nebojte se ozvat a domluvit si individuální nahlédnutí do školy, máte-li zájem. Případně je zde pro Vás připravena kompletní videoprohlídka školy - můžete vstoupit

Připravujeme pro Vás prezenční způsob zápisu, která bude mít formální i motivační část. Na rodiče (zákonné zástupce) se zápisovými dětmi se budeme těšit dne 7. 4. 2022 v odpoledních hodinách.

Zápis se týká:

dětí narozených v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016

dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

dětí, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2022:

pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2022 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení

pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2022 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 v běžných třídách

Ve školním roce 2022/2023 může škola z kapacitních a hygienických důvodů přijmout nejvýše 125 žáků. V případě, že se k zápisu přihlásí více dětí bez odkladu povinné školní docházky, bude výběr žáků probíhat podle následujících kritérií:

1) žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Jeseník,

2) žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Jeseník, byl jim povolen odklad povinné školní docházky,

3) žáci, kteří již mají na škole sourozence,

4) žáci z jiných školských obvodů,

5) pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Rozdělení žáků do 1. ročníku na jednotlivá pracoviště prvního stupně je plně v kompetenci ředitele školy. V případě většího zájmu, než jsou možnosti daného pracoviště, přihlédne ředitel školy ke spádovosti lokality trvalého bydliště dítěte vzhledem k jednotlivým pracovištím.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 ve třídách Montessori

Kapacita pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 ve třídách Montessori je 9 žáků. Podrobněji viz kritéria pro přijetí do Montessori třídy