Sdružení rodičů

Sdružení rodičů má dlouhou tradici. Vzniklo v roce 2002 a 15. února 2015 bylo podle nového zákoníku zapsáno u Krajského soudu v Ostravě jako spolek.

Předseda: Tomáš Král

Pokladní: Jana Šimaňoková

Jednatel: Radka Burešová

Hlavní údaje spolku:

Sdružení rodičů při ZŠ Nábřežní, z.s.

se sídlem: Nábřežní  413/28, Bukovice, 790 01 Jeseník

IČ: 266 34 309

číslo účtu: č. ú.: 115-1902460297/0100

zapsaná v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 13115

Hlavním účelem Sdružení je podpora výuky a výchovy žáků ZŠ i veřejnosti, pomoc při organizaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve spolupráci s vedením a učitelským sborem ZŠ při využití odbornosti a schopností jednotlivých členů sdružení.

Cíle Spolku jsou:

  • rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a představiteli ZŠ
  • dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání
  • zlepšení vybavení školy, modernizace výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi

Ke splnění svých cílů Spolek:

  • zprostředkovává přenos informací mezi školou a rodiči
  • seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů
  • podporuje vybrané projekty školy pro zkvalitnění klimatu ve škole
  • přispívá Škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky
  • Spolupráce se ZŠ při organizování soutěží, koncertů, zájezdů a kulturních, sportovních, společenských a školních akcí pro děti a pro rodiče.

Z čehož vyplývá, že vybíráme každoročně dobrovolný příspěvek od rodičů dětí, který potom putuje na financování autobusů na sportovní i naukové soutěže a akce, přispíváme prvním třídám na základní vybavení do tříd. Přispíváme dětem na drobné dárky na Vánoce, Mikuláše, Den dětí, pomáháme při organizaci projektových dnů. Každoročně hradíme vstupné na výukové programy SVČ Duha a mnohé další…

Jak to celé funguje? Každá třída má zvoleného zástupce z řad rodičů a zástupci tříd se schází 2 – 3 krát do roka, podle potřeby. Tam diskutují a připomínkují různé problémy.

Ke stažení