Projekty – granty

Kam dál

Škola pro všechny II

Od září 2019 se naše škola zapojila do projektu realizovaného městem Jeseník s názvem „Škola pro všechny II“ s rozpočtem téměř 40 mil. Kč. Cílem projektu je rozvoj kvalitních podmínek pro s ... (více)

Šablony II

V roce 2019 naše škola získala téměř tři miliony korun na realizaci projektu „Otevřené a inovativní vzdělávání na ZŠ Jeseník“. Díky tomu se naši pedagogové budou moci vzděláva ... (více)

MAP II

Projekt „MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II“ byl zahájen v říjnu 2018 a navazuje na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník“, který skončil 31. května ... (více)

IKAP

(„Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce) Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 kraj ... (více)

IKAPOKII

IKAPOKII

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU V OLOMOUCKÉM KRAJI II (IKAPOKII)