Projekty – granty

Kam dál
Šablony III

Šablony III

Projekt „Šablony III“ (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022883) je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je podpora školy prostřednictvím školního asistenta, školního psycho ... (více)

Škola pro všechny II

Od září 2019 se naše škola zapojila do projektu realizovaného městem Jeseník s názvem „Škola pro všechny II“ s rozpočtem téměř 40 mil. Kč. Cílem projektu je rozvoj kvalitních podmínek pro s ... (více)

Šablony II

V roce 2019 naše škola získala téměř tři miliony korun na realizaci projektu „Otevřené a inovativní vzdělávání na ZŠ Jeseník“. Díky tomu se naši pedagogové budou moci vzděláva ... (více)

MAP II

Projekt „MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II“ byl zahájen v říjnu 2018 a navazuje na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník“, který skončil 31. května ... (více)

IKAP

(„Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce) Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 kraj ... (více)

IKAPOKII

IKAPOKII

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU V OLOMOUCKÉM KRAJI II (IKAPOKII)

Operační program Jan Amos Komenský

K jádru vzdělávání (reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007953) je spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta, školního speciá ... (více)