Žákovský parlament

Žákovský parlament

Žákovský parlament základní školy Jeseník

Parlament Základní školy Jeseník má organizační složky na jednotlivých pracovištích. Žáci jsou nominováni třídními kolektivy, proces nominace moderují třídní učitelé. Funkce parlamentu spočívá v participaci žáků na rozvoji školy a nastavování kultury otevřenosti a spolupráce. Snahou školy je, aby parlament naplňoval také funkci edukační s akcentem na rozvoj občasnkých kompetencí a výchově k hodnotám demokracie. 
Parlament se pravidelně schází na jednotlivých pracovištích. Na svá jednání mohou přizvat zástupce vedení školy. Minimálně jedenkrát za rok proběhne společné setkání celého parlamentu s vedením školy. Každý rok je pro aktivní členy parlamentu organizována akce pod vedením ředitele školy.

Na pracovišti Průchodní sestává ze zástupců 4. a 5. ročníků, každou třídu zastupují 2 žáci, patronem parlamentu je Hana Karakasidu (hana.karakasidu@zsjesenik.cz)

Na pracovišti Boženy Němcové sestává ze zástupců 4. a 5. ročníků, každou třídu zastupují 2 žáci, patronem parlamentu je Simona Klosovská (simona.klosovska@zsjesenik.cz)

Na pracovišti Nábřežní sestává ze zástupců 6. až 9. ročníků, každou třídu zastupují 2 žáci, patronem parlamentu je Mgr. Romana Grosičová (romana.grosicova@zsjesenik.cz)

 

Fotografie
Školní parlament
Školní parlament
Školní parlament
Školní parlament
Žákovský parlament
Žákovský parlament
Žákovský parlament