Šablony III

Šablony III

Projekt „Šablony III“ (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022883) je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je podpora školy prostřednictvím školního asistenta, školního psychologa, kariérového poradce, projektových dní a dalších aktivit zaměřených na rozvoj žáků a pedagogů.

Odkaz
Ke stažení