Výběrová řízení

Vážený dodavateli,

chtěli bychom Vás tímto informovat, že dnes byla na profilu zadavatele Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZDE

opakovaně vyhlášena zakázka malého rozsahu Oprava vodoinstalace, rekonstrukce sociálního zařízení a kotelny budovy ZŠ Jeseník na ul. B. Němcové v Jeseníku, tentokrát rozdělena na 2 části:

1. část - Oprava vodovodu a sociálního zařízení

2. část – Rekonstrukce kotelny

Nabídku lze podat na kteroukoliv z částí nebo na obě části.