Školní parlament

Školní parlament

Kronika školního parlamentu

Školní parlament Nábřežní

Školní parlament budovy Nábřežní je složen ze zástupců tříd 2. stupně. Setkání probíhají většinou v úterý v prostorách školního klubu. Mezi hlavní cíle parlamentu patří zejména umožnění mezitřídní komunikace studentů naší školy, předávání případných podnětů ze strany žáků k vedení školy (ale i obráceně), v neposlední řadě pomoc při organizaci vybraných akcí.

Jakožto škola se účastníme programu Hrdá škola (SchoolsUnited): Prosinec se nese ve znamení Dobrého skutku, ve zkratce se jedná o dobročinnou tematiku, kdy se jednotlivé třídy v úzké spolupráci s třídními učiteli a učitelkami snaží získat drobné peněžní prostředky na správnou věc (onkologické oddělení, útulek atp.)

Další chystanou tematickou akcí by měl být v měsíci lednu Teplákový den. Meritum tohoto dne spočívá přesně v tom, v čem na první pohled zní. Společně se studenty půjdeme do školy pěkně v teplákách, alespoň jeden den bez opasků, těsných džín a sukní.

Na listopad jsme měli naplánovanou celo-odpolední únikovou/dobrodružnou hru v prostorách budovy Nábřežní, vlivem různých hygienických opatření, která v současnosti musíme respektovat, stejně jako jiných drobných nepříjemností byla tato akce přesunuta na jarní termín. O dalším upřesnění, datu a podmínkách hry budeme postupně určitě informovat.

Dále nás na radnici dne 16. listopadu 2021 ve Studentské radě za parlament i za školu zastupovaly slečny Tereza Janíčková a Veronika Konečná z 8.A, za což jim děkujeme. Další schůzka Studentské rady by se měla konat v lednu 2022.

Poslední zmínku bych rád věnoval participativnímu rozpočtu, o kterém se už v parlamentu nějakou dobu bavíme, ale nebyl by to participativní rozpočet, kdyby neměli možnost do něj zkusit mluvit i ostatní. Letošní čerpání peněz této rozpočtové výseče proběhne velmi podobně jako minulý rok (loni se zařizoval bufet), žáci budou mít možnost přijít s vlastními projekty pro využití peněz, hlasovat pro ony projekty a v neposlední řadě uvidí výsledky svého počínání. Podrobnosti budou k dispozici po vánočních prázdninách.