Školní parlament

Školní parlament

Školní parlament Nábřežní

Školní parlament budovy Nábřežní je složen ze zástupců tříd 2. stupně. Školní parlament zaštiťuje a je žákům pomocnou rukou paní učitelka Romana Grosičová. Setkání probíhají jednou za měsíc v prostorách školního klubu.

Mezi hlavní cíle parlamentu patří zejména umožnění mezitřídní komunikace studentů naší školy, předávání případných podnětů ze strany žáků k vedení školy (ale i obráceně), v neposlední řadě pomoc při organizaci vybraných akcí. Jakožto škola se účastníme programu Hrdá škola (SchoolsUnited). Jednotlivé akce programu organizují a propagují žáci parlamentu. Akce mají za úkol dát žákům možnost zažít školu jinak a zpestřit školní rok netradičními aktivitami. Další důležité akce školy, na kterých se „parlamenťáci“ podílí organizačně jsou:

  • Podzimní slavnosti
  • Doškolná
  • Vánoční bufet
  • Pěšky do školy

Fotografie
Školní parlament
Školní parlament
Školní parlament
Školní parlament